BEREDSKABER OG KREDSE I REGION MIDTJYLLAND


Nordvestjyllands Brandvæsen

Fælledvej 17
7600 Struer.

Tlf: 40 530 030

Mail: post-removethis@removethis too-nvjbrand.dk

Dækker Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner

http://brmv.dk/index.html

Brand & Redning MidtVest

H P Hansens Vej 112
7400 Herning

Tlf. 96 28 11 12

Mail: post-removethis@removethis too-brmv.dk

Dækker Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern kommuner


Midtjysk Brand & Redning

Kejlstrupvej 99c
8600 Silkeborg

Tlf.: 89 70 35 99

Mail: mjbr-removethis@removethis too-mjbr.dk

Dækker Silkeborg og Viborg kommuner

Østjyllands Brandvæsen

Ny Munkegade 14
8200 Aarhus C

Tlf.: 86 76 76 76

Mail: brandvaesen-removethis@removethis too-ostbv.dk

Dækker Odder, Samsø, Skanderborg og Aarhus Kommuner

Beredskabsstyrelsen Midtjylland

H P Hansens Vej 100
7400 Herning

Tlf.: 96 26 76 00

Mail: brsmj-removethis@removethis too-brs.dk

Beredskabscentret i Herning dækker Beredskabsstyrelsens aktiviteter i Region Midtjylland 


Beredskab & Sikkerhed Randers-Favrskov-Djursland

Vestergrave 30
8900 Randers C

Tlf.: 89 59 40 00

Mail: post-removethis@removethis too-bsik.dk

Dækker Favrskov, Norddjurs, Syddjurs samt Randers Kommuner

Sydøstjyllands Brandvæsen

Endelavevej 5
8700 Horsens

Tlf.: 76 29 27 70

Mail: mail-removethis@removethis too-sojbv.dk

Dækker Hedensted og Horsens Kommuner