Antallet af Robust Borger undervisere fordoblet i Region Midtjylland

05-06-2015

Foto: Henning Skallebæk

I weekenden den 30. og 31. maj har 16 frivillige været på Kursus for nye Undervisere i Robust Borger Befolkningsuddannelsen. Kurset fandt sted på Beredskabsgården i Herning. De 14 er tilknyttet kredse i region Midtjylland og de resterende to er fra region Syddanmark.

Af regional konsulent Henning Skallebæk

Forebyggelseskoordinator Jan Vestentoft udtaler ”At regionen nu råder over 14 nye undervisere betyder at antallet er fordoblet og det er rigtigt godt. Det betyder også at næsten alle regionens kredse nu selv råder over en eller flere undervisere og derved kan klare sig selv med kurser”. Der er givet håndslag på at alle undervisere i nødstilfælde hjælper hinanden over kredsgrænserne hvis behovet skulle være der.

 

 

 

Det næste der skal ske er at underviserne gerne hurtigst muligt skal i gang med at køre deres første kursus for borgerne. Det kan ske ved at de enkelte kredse får lavet åbne kursustilbud på regionens hjemmeside eller kontakter foreninger o.l. direkte og tilbyder Robust Borger kurser.

Skulle man nu sidde og gerne ville have været på underviserkurset så kommer der en ny chance senere på året. Regionen kører et nyt underviserkursus den 12. og 13. december 2015. Er man interesseret så skriv til regional konsulent Henning Skallebæk på mail hsk-removethis@removethis too-beredskab.dk