En gang spejder, altid spejder.

24-04-2016

En flok gamle spejdere mødes hver 14. dag og snakker om spejderrelaterede emner, men i høj grad også omkring samfundsmæssige emner og hvad der påvirker os i hverdagen. En af de ting der kom til debat, var beredskabet og besparelserne. Spørgsmålet lød på hvad beredskabet egentlig er for en størrelse i dag., og det var startskuddet til planlægningen omkring et besøg hos Horsens Kommune Service og Beredskab.

Tekst: Margit Svangaard Foto: Christian Sand og Peter Skovgaard

Torsdag d. 14 maj blev der afholdt 3 timers tema-aften for spejderne. Kredsleder Christian Sand bød velkommen og indledte med beretningen om Beredskabsforbundet, de frivillige i beredskabet og deres opgaver. Robust Borger kurset blev præsenteret og indholdet gennemgået. Interessen og spørgelysten var stor og mange undrede sig over at de ikke havde hørt om Robust Borger før denne aften, ej heller under den tidligere ellers så store mediepublicering. Kurset blev modtaget med stor interesse, og skal vi sætte en spejders ord på, bliver det ”vær beredt”. Som Robuste Borgere er vi beredte.

 

Efter en god debat omkring det at være frivillig i beredskabet og om Robust Borger kurserne, blev ordet givet til Viceberedskabsmester Per Svangaard. Den nye struktur blev præsenteret, hvordan forløber en døgnvagt set med en brandmands øjne og hændelser gennem tiderne blev ivrigt debatteret. Aftenens helt store trækplaster var rundvisningen på brandstationen med fremvisning af køretøjer, båd og vagtcentral.

Tilbagemeldingerne omkring denne tema-aften var meget positive, og alle havde fået den viden de kom efter og mere til. Robust Borger kurset havde givet stof til eftertanke, og der er allerede kommet 3 henvendelser på kurser hvoraf det ene er fra en anden forening efter anbefaling af spejderne og der er sat dato på det første kursus.