Er vi mentalt forberedt på en terrorhændelse?

01-05-2018

Ovenstående var hovedoverskriften på et foredrag, som Aarhus kredsen havde inviteret til den 3. april på Beredskabscenteret Kirstinesminde i Aarhus.

Tekst og Foto: Finn Månsson, kredsleder Aarhus

Årsagen var, at vi som samaritter ofte har diskuteret, om vi var klædt godt nok på til at håndtere en katastrofe i større format,  f.eks. en terrorhændelse.

Overskriften var et af emnerne i det foredrag, som vicepolitiinspektør Bent Hjort fra Østjyllands Politi holdt for os.

Bent, der også er beredskabsfaglig konsulent, og har mange års erfaring i krisestyring og beredskabsplanlægning og undervisning i samme, både indlands og udenlands, og har været involveret i mange internationale kriser, kunne fortælle om, hvordan man håndterer en krise/terrorhændelse før, under og efter hændelsen, både  alene men også i samarbejde med de pågældende myndigheder, der måtte være på stedet.

Det var på mange måder nogle skræmmende scenarier, vi kom igennem, men en af de vigtigste pointer efter aftenens foredrag var, at vi skulle stole på og være loyale overfor alle de instanser, der efter et ganske bestemt mønster bliver aktiveret efter en hændelse, samt bruge vores sunde fornuft med fokus på den opgave, vi var sat til at løse.

Et spændende foredrag, der vakte stof til eftertanke og med stor spørgelyst efterfølgende.