Khader: Frivillige er indbegrebet af danskhed

10-01-2019

Den konservative formand for Folketingets forsvarsudvalg uddelte tak og ros til beredskabet og ikke mindst til den frivillige del i sin tale ved Beredskabsforbundets nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke.

Hvad er det at være dansk? Det bliver debatteret mange gange og på mange måder i disse år.

Onsdag aften i Holmens Kirke gav Naser Khader et bud, da han i sin egenskab af formand for Folketingets forsvarsudvalg holdt talen efter Beredskabsforbundets traditionelle nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke i København:

”Som forberedelse til denne tale har jeg læst lidt op på, hvad der gennem tiden er skrevet og sagt om beredskabet; om beredskabets lange rødder bagud, til Anden Verdenskrig og beredskabets indsats for det danske samfund. Og som ’senere ankommet dansker’ slår beredskabet mig som noget af det, der er allermest dansk,” sagde det konservative folketingsmedlem med de syriske rødder.

”Et eksempel på ægte, håndgribelig danskhed ser jeg i de frivillige. Det er indbegrebet af danskhed. Sammenhold og ansvar for hinanden,” tilføjede han.

En indviklet og usikker verden

Khader tegnede et billede af en verden, som er mere indviklet og derfor også mere usikker end for bare 10 år siden. En verden med klimaforandringer, naturkatastrofer, cyberangreb, frygt for krig og terror.

”Derfor er det vigtigt, at vores beredskab hele tiden opdateres til at være forberedt på det værste. Beredskabet har den vigtige opgave at forhindre, at der i stedet for rædsel og panik indtræder ro, orden, sammenhold og et beslutsomt forsvar imod vores fjender,” sagde Naser Khader.

I den forbindelse mindede han også om, at Robust Borger-underviserne fra Beredskabsforbundet i april fik overrakt årets frivillighedspris af forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen:

”Stort tillykke med det. I har været med til at sørge for, at flere tusinde borgere er blevet rustet til at håndtere de udfordringer, man som civil borger kan møde. Almindelige borgere kan nu være med til at forebygge at ulykker opstår og forhindre, at små som store kriser tager overhånd. På den måde udvides vores beredskab og vores forsvar til også at omfatte civile. Jo flere hænder, der kan tage fat, når ulykken rammer – jo bedre,” sagde Khader.

Unge som fremtidens egetræer

Han gjorde opmærksom på, at ”robust” kommer af det latinske ord ”robustus”, som betyder egetræ.

 

Vi skal have en skov af stærke egetræer til at skærme Danmark imod uvejr og ødelæggelser. Men først skal egetræerne plantes. Vi skal have fat i flere unge. Når Danmarks unge bliver robuste borgere, så bliver Danmark også et mere robust land,” fastslog Naser Khader.

Og han sluttede af med at takke ikke bare Beredskabsforbundets frivillige, men også alle andre grene af det danske redningsberedskab, som i øvrigt var godt repræsenteret i Holmens Kirke onsdag:

”Alle er I med til at gøre Danmark trygt, når små og store hændelser rammer tilfældige danskere. I har alle lagt tusinder af timers arbejde ude i kommunerne, som har betydning for vores samfund. Vi nyder alle godt af jeres indsats. I er uundværlige for vores kriseberedskab og for sikringen af vores velfærd i Danmark. Derfor vil jeg gerne sige jer alle en varm tak på alle danskeres vegne. ”

Brandkadetter, prædiken, musik og kransekage

Inden Naser Khaders tale havde de cirka 120 gæster oplevet en stemningsfuld gudstjeneste med fakkelvagt ved Hovedstadens Beredskabs ungdomsbrandkorps, faneindmarch, prædiken ved præst på Diakonissestiftelsen, Marija Krogh Iversen, og musikalske oplevelser serveret af både Holmens Kantori og Beredskabsforbundets Musikkorps.

Aftenen blev sluttet af med kransekage, vin og vand i kirkens sideskibe – med tilhørende snak og udveksling af ønsker om et godt nytår.

 

 

 

 

Fotos: Christian Birk Hansen