Kick-off 2016 i Kjellerup

13-11-2015

En sensommerdag i september havde Klaus V. Hebsgaard, der er den nye chef for Midtjysk Brand & Redning (en sammenlægningen af Silkeborg og Viborg Brandvæsen), indkaldt til et fælles arrangement i Kjellerup.

Af kommunikationsassistent Margit Svangaard - Foto: Kredsleder Lars Munk

Klaus V. Hebsgaard er den nye chef efter sammenlægningen af Silkeborg og Viborg Klaus kommer fra en stilling som Stationsleder i Falck i Ikast, og har siden april 2015 arbejdet som projektleder for netop den kommende sammenlægning og fra nytår har Klaus det driftmæssige ansvar. Ud over mange års ledererfaring og uddannelse som indsatsleder, har han været Befalingsmand i Beredskabsstyrelsen, og han har for nylig afsluttede sin diplomuddannelse ved Falck.

“I en proces som den vi er i gang med nu, sker der hele tiden en udvikling, om end den udvikling sker i ryk. På nogle områder sker der en masse og på andre områder tager det længere tid. Du vil som medarbejder måske føle at nogle ting går langsom og andre lidt for hurtigt, men fælles for os alle er følelsen af forandring. En følelse der kan give usikkerhed og utryghed. Hvad skal jeg? Mit håb er, at denne periode bliver så kort som mulig, men også at de beslutninger der skal tages bliver taget ordentligt og med respekt for de mennesker, de omhandler.”

Med disse ord I nyhedsbrevet til alle medarbejderne, var der lagt op til en dag hvor der var en enestående chance for at mødes med de nye kollegaer, at se den store vognpark, at få snakket med en ny brandmands kollega man ellers ikke ville møde på et skadested, samt udveksle erfaringer og gode historier.

Over 200 medarbejdere og frivillige var mødt op til dette Kick-off arrangement der blev afholdt hos Designa, i Kjellerup. Der blev serveret pølser, øl og vand og 50 køretøjer var linet op til skue. Der var en rigtig god stemning og snak med gamle som nye kollegaer og vejret tog sig heldigvis ud fra sin allerbedste side denne eftermiddag.

 

Indbudt til dette Kick-off var også begge borgmestre, Steen Vindum fra Silkeborg og Torsten Nielsen fra Viborg. Begge holdt taler i samarbejdets ånd og så også på mulighederne for at samarbejde på andre områder i Kommunerne.

 

”Men vigtigst af alt: Antallet af medarbejdere og stationer bevares i det nye fællesskab, og dermed får borgerne en mindst lige så god service som de gør den dag i dag” lover Klaus V. Hebsgaard.

I det efterfølgende nyhedsbrev takkede Klaus V. Hebsgaard for det store fremmøde med disse ord: ”Fornemmelsen af at Midtjysk Brand & Redning er et stort, kompetent, robust og tryghedsskabende beredskab kunne mærkes denne aften. Processen fortsætter nu med flere arbejdsgrupper omkring IT, vagtcentral, økonomistyring, kommunikation og meget andet”

 Klaus afslutter nyhedsbrevet således:

 ”Ingen kan gå tilbage og lave en ny start, men alle kan starte i dag og være med til at lave en ny slutning”