Nye tørdragter og redningsveste til frivillige

05-04-2019
Fra venstre Kim Wemmelund (beredskabschef hos Brand & Redning Midtvest), Lasse Metzchen (kredsleder), Jørn E. E. Nielsen (TrygFondens regionale råd i Region Midtjylland) og Eyðun Skarðhamar (vicekredsleder).

Beredskabsforbundet Ringkøbing-Skjerns 50 frivillige er klar til at rykke ud i tilfælde af uheld og ulykker. TrygFonden har givet 73.000 kroner til køb af nyt materiel til brug ved redningsopgaver omkring vand.

En del af de cirka 50 frivillige fra Beredskabsforbundets kreds i Ringkøbing-Skjern træner særligt med henblik på indsatser i fjorde, søer og åer i lokalområdet.

Redningsopgaver, der involverer vand, kræver særligt udstyr. En vigtig del af udrustningen er tørdragter, som gør det muligt at opholde sig i og under vand gennem længere tid. En donation fra TrygFonden på 73.000 kr. har givet kredsen mulighed for at indkøbe otte nye tørdragter samt otte oppustelige redningsveste.

Lasse Metzchen, der er kredsleder i Ringkøbing-Skjern, modtog nyheden om donationen med begejstring:

”Jeg er utrolig glad for, at TrygFonden finder det værd at støtte det arbejde, vi gør, både når vi rykker ud akut, når vi forebygger ulykker, og når vi træner i dagligdagen. Vores frivillige lægger mange kræfter og meget tid i arbejdet, og det er da et skulderklap til os alle sammen,” siger Lasse Metzchen og fortsætter:

”For os er det en æressag at rykke ud og hjælpe, men det nytter jo ikke uden udstyr og folk, der er rigtigt trænede. For os i Beredskabsforbundet handler det ikke bare om at have viljen til at hjælpe, men også om at vores indsats virkelig skal gøre en forskel. Også derfor er donationen til nyt materiel vigtig for os”. 

5-10 opgaver årligt

Det er TrygFondens regionale råd i Midtjylland, der står bag donationen.

”I TrygFonden arbejder vi for at forebygge drukneulykker og skabe større sikkerhed i, ved og på vandet. Er uheldet ude, er en hurtig redningsindsats altafgørende, og her er det megetvæsentligt at have frivillige, der stiller op og rykker ud – og ikke mindst at de er ordentligt udrustet til deres redningsaktioner. Derfor er vi meget glade for at kunne give en håndsrækning til Beredskabsforbundet i Ringkøbing-Skjern og deres gode indsats,” siger Jørn E.E. Nielsen, repræsentant i TrygFondens regionale råd i Region Midtjylland.   

Beredskabsforbundet Ringkøbing-Skjerns frivillige bliver hvert år kaldt ud til 5-10 redningsopgaver på søer, åer og ved fjorden. 

 

Billedet øverst:
Fra venstre Kim Wemmelund (beredskabschef hos Brand & Redning Midtvest), Lasse Metzchen (kredsleder), Jørn E. E. Nielsen (TrygFondens regionale råd i Region Midtjylland) og Eyðun Skarðhamar (vicekredsleder).