Regionsårsmøde i Midtjylland

12-03-2018

Beredskabsforbundets regionsårsmøde i Midtjylland blev i år afholdt i Lemvig på Havnens Hus og efterfølgende spisning og hygge på Danhostel Holstebro.

Tekst: Jan Vestentoft, Foto: Erik Daniel, Marianne Kjær og Jan Vestentoft

I år var det Lemvig og Holstebro/Struer kredsen, der stod for afvikling af årsmødet, og traditionen tro startede dette års Regionsårsmøde med fagligt indhold, og i år var det et oplæg om ”vand” samt de udfordringer, som dette kan give.

Første oplæg var med Geolog Martin Jebens fra Kystdirektoratet, han fortalte bl.a. om kystsikring, og de udfordringer, som det giver før, nu og i fremtiden.

Andet oplæg var med Arkitekt Marianne Vistisen, leder af Plan & Projekt, Lemvig kommune, der fortalte om højvandsværnet på Lemvig Havn, hvordan tanken kom, og om de udfordringer, der er med vand i Lemvig.

Efter - frivillig - rundtur på havneområdet med Marianne som guide, blev der serveret varm kaffe med hjemmebagt kringle.

Efter den kolde rundtur var det tid til selve årsmødet, og første punkt på dagsorden var valg af dirigent, og vanen tro blev brigadechef Ole Mæhlisen valgt, ja Ole har fået en ny titel til. J

Regionsleder Charlotte Lunds beretning blev taget til efterretning, regionskasserer Erik Daniel fremlagde regionens regnskab, som blev godkendt.

Så var vi kommet til punktet udpegning af viceregionsleder. Regionsledelsen indstillede Jan Vestentoft til genudpegning, og da der kun var klapsalver til dette, genudpegede Vicelandschef Niels Christensen Jan Vestentoft som viceregionsleder for en 2-årig periode. Nanna Aggerholm blev genvalgt som regionsledelsesmedlem, og ligeledes blev Ulla Madsen genvalgt til revisor. Så manglede der punktet valg af revisorsuppleant, og da Dorthe Bechmann Sørensen er stoppet, så valgte man Lars Erik Leth som suppleant.

 

Dagen sluttede med hyggelig sammenkomst på Danhostel Holstebro, hvor der var sørget for en dejlig 3 retters menu.

Tak til Holstebro/Struer kredsen og Lemvig kredsen for et godt arrangement. 

 

links

Kystdirektoratet - Kysterne

Lemvig Kommune - Havneplanen